Kadra pedagogiczna

Nasza kadra to zespół młodych kreatywnych i doskonale wykształconych osób. Podstawowy wymóg stawiany naszej kadrze pedagogicznej, to wysokie kwalifikacje i umiejętność ich wykorzystania w codziennej pracy, dlatego wszyscy nasi wychowawcy to absolwenci kierunków: edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna. Wielu z nich posiada dyplomy studiów podyplomowych, szkoleń
i różnorodnych kursów.

Nasi nauczyciele języka angielskiego mają pełne kwalifikacje do nauczania języków obcych (filologia angielska lub kolegium nauczania języków obcych)
i co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Każdej grupie zapewniamy opiekę dwóch nauczycielek (w tym jednego anglisty),
a dzieciom najmłodszym towarzyszy także pomoc nauczyciela.

Nasi instruktorzy mają uprawnienia do prowadzenia zajęć i doświadczenie w pracy z dziećmi. Większość z nich współpracuje z nami od lat.

Głównym zadaniem zespołu jest stworzenie ciepłej i przyjaznej atmosfery, zwiększającej efekty edukacyjne oraz dotarcie do każdego dziecka
i zorganizowanie najlepszej dla jego indywidualnych potrzeb linii nauczania
i wychowania.

Wszyscy działamy z pasją i całkowicie poświęcamy się temu, co robimy.

Dla nas najważniejsze są dzieci